Water4Future

Inovativni koncept čistilnih naprav, ki temeljijo na modularnem, »lego« sistemu.

Individualni pristop.

Glede na vaše potrebe naša ekspertna skupina oblikuje personalizirano optimalno rešitev, ki je prilagojena količini in zahtevani kakovosti pitne, površinske, kopalne in tehnološke vode ter različnim tipom odpadnih voda.

V obsegu koncepta Water4Future izvedemo zagon in poskusno obratovanje naprave. Na željo naročnika lahko poskrbimo tudi za upravljanje in vzdrževanje naprave. Naprava je popolnoma avtomatizirana.

Membranska fitracija

enostavna in učinkovita.

Čista voda

sistem primeren za pripravo pitne in tehnološke vode

Nizki stroški obratovanja in vzdrževanja

Čistilne naprave temeljijo na membranski filtraciji, ki jo lahko kombiniramo z adsorpcijo, kemijsko oksidacijo in dezinfekcijo.

Različne tipe membranske filtracije

kombiniranje reverzne osmoze, nanofiltracije, ultrafiltracije in mikrofiltracije z adsorpcijo, kemijsko oksidacijo in dezinfekcijo.

Onesnaževala odstranjujemo

iz pitne, kopalne, tehnološke ali izcedne vode iz odlagališč odpadkov in kompostarn ter čistimo različne tipe industrijskih odpadnih voda (iz kemične, živilske, papirne, tekstilne, farmacevtske, metalurške in drugih Industrij)

Sistem primeren za pripravo pitne in tehnološke vode
Odlična kakovost očiščene vode
Oddaljen nadzor in monitoring omogočata preprosto rokovanje
Stroškovno učinkovito obratovanje in vzdrževanje
Sistem je lahko mobilen in omogoča modularno implementacijo
Scroll to Top