Ostalo

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

370. LOBNIK, Aleksandra. Quantum dots based optical sensors : invited lecture, presented at 7th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSL-2011, 26-30 June, 2011, Algarve, Portugal. 2011. [COBISS.SI-ID 15141142]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

371. LOBNIK, Aleksandra. Fiber sensors for personal protection : lecture, presented at the “Defense related intelligent textiles and clothing for ballistic and NBC (nuclear, biological, chemical) protection”, NATO Advanced Study Institute, 6-16 April 2010, Hotel Le Méridien Lav, Split, Croatia. Split, 2010. [COBISS.SI-ID 14336278]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

372. LOBNIK, Aleksandra. Nano based optical chemical sensors : invited lecture, presented at the 6th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids – DSL-2010, Paris, France, from 05-07 July, 2010. Paris, 2010. [COBISS.SI-ID 14244118]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

373. LOBNIK, Aleksandra. Optical wearable sensors for NBC detection : lecture, presented at the “Defense related intelligent textiles and clothing for ballistic and NBC (nuclear, biological, chemical) protection”, NATO Advanced Study Institute, 6-16 April 2010, Hotel Le Méridien Lav, Split, Croatia. Split, 2010. [COBISS.SI-ID 14336022]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

374. KORENT UREK, ŠpelaLOBNIK, Aleksandra. Sol-gel based optical chemical sensors: development, critical issues and applications : invited presentation at the International Conference on Coherent and Nonlinear Optics; International Conference on Laser, Applications, and Technologies [also] ICONO/LAT 2010, Kazan, Russia, August 23-27, 2010. Kazan, Russia, 2010. [COBISS.SI-ID 14355222]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

375. LOBNIK, Aleksandra. Wearable embedded optical chemical sensors : invited lecture, presented at the TCL 2010 International Conference on Textile Coating and Laminating, 4 – 5 November 2010, Cannes, France. Cannes, France, 2010. [COBISS.SI-ID 14549526]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

Ostale publikacije

Če si želite ogledati celoten seznam naših publikacij in informacije o njih, kliknite tukaj

Scroll to Top