Patenti

Patenti

Vrsta patenta:
EU PATENT

Številka:
2678673B1

Naziv:
SOL-GEL Otični kemijski senzor za detekcijo dietil klorofosfatov in postopek za pripavo le-tega

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
RUSKI PATENT

Številka:
2013129043

Naziv:
SOL-GEL Otični kemijski senzor za detekcijo dietil klorofosfatov in postopek za pripavo le-tega

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Vrsta patenta:
SRBSKI PATENT

Številka:
55040B1

Naziv:
SOL-GEL Otični kemijski senzor za detekcijo dietil klorofosfatov in postopek za pripavo le-tega

Imetnik patenta:
IOS, d.o.o.

Patentne prijave

Vrsta patenta:
AMERIŠKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
13/989,529

Naziv:
temelji Sol-gel optični kemijski senzor za odkrivanje organofosfatov in postopek za njihovo pripravo

Vrsta patenta:
ANGLEŠKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201400120

Naziv:
Postopek priprave superparamagnetnih votlih sferičnih nanostruktur

Vrsta patenta:
SLOVENSKA PATENTNA PRIJAVA

Številka:
P-201600240

Naziv:
Postopek sinteze prevodnih srebro/polianilin (Ag/PANI) nanokompozitov

PCT Prijave

Vrsta prijave:
EU PRIJAVA

Številka:
WO 2012/071019 A1

Naziv:
temelji Sol-gel optični kemijski senzor za odkrivanje organofosfatov in postopek za njihovo pripravo

Scroll to Top