Nanotehnologija

Razvijamo tehnološko zanimive anorganske oksidne nanomateriale.

IOS razvija anorganske (kovinske in nekovinske) oksidne nanomateriale s posebnimi fizikalnimi lastnostmi. Te lastnosti so posledica strukturnih in kemičnih pojavov na ravni atomov. Uspešnost priprave materialov preverimo s pomočjo analize kristalne strukture, fazne in kemijske sestave, morfologije in mikrostrukturnih lastnosti materialov.

 

Materiali

za antibakterijsko zaščito

Specialni materiali

za visokotemperaturne senzorje

Cilji raziskav oddelka nanomateriali / nanotehnologija so izboljšanje lastnosti materialov, ki omogočajo razvoj sodobnih aplikacij, miniaturizacijo obstoječih sistemov, učinkovitejšo pretvorbo energije in razvoj okolju prijaznih tehnologij in novih medicinskih pristopov (magnetna hipertermija, sistemi za ciljano dostavo zdravil). Naša prednost je predvsem v tem, da lahko proizvajamo tudi večje količine nanomaterialov.

Ponujamo nove tehnološko zanimive materiale, kot so:

  • magnetni nanomateriali, magnetne tekočine in koloidni sistemi,
  • polprevodniki in keramični materiali na osnovi ZnO, Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2, kvantne pike,
  • nanokompoziti in večfunkcionalni materiali s katalitičnimi lastnostmi,
  • organsko-anorganski hibridni materiali s prilagojenimi površinskimi lastnostmi,
  • posebni materiali za visokotemperaturne senzorje,
  • materiali za protibakterijsko zaščito.
 

Reference

Cetis d.d., Slovenija • AquafilSLO d.o.o., Slovenija • KIV d.d. Slovenia • AMI d.o.o., Slovenija • Inštitut Jožef Štefan, Slovenija • Instituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche Nello Cerrara, Italia • Univerza v Mariboru: Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Slovenija • Univerza v Novi Gorici: Fakulteta za znanost o okolju, Slovenija • Center Odličnosti Nanoznanosti in Nanotehnologije – Nanocenter, Slovenija

Scroll to Top