Projekti

2020 > danes

 • Partnerji:  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. (Slovenija);
 • Vrednost projekta: 3.500.045€
 • Trajanje projekta: 24M; 01. 04. 2023 – 31. 03. 2025
 • Opis projekta:

  OpenLOOP ponuja novo tehnologijo kemičnega recikliranja, ki:

  •  Se uporablja za razgradnjo katerekoli zmesi in mešanice PET (polietilen tereftalat) plastike in CELULOZNIH odpadkov.

  • Kot končni rezultat daje surovine visoke vrednosti: 5-HMF (5-hidroksimetilfurfural), LA (levulinska kislina), furfural in rTA (reciklirana tereftalna kislina).

  • Okolju prijazen in čist ter se lahko uspešno uporablja v industrijskem okolju.

Tehnologija OpenLOOP je sestavljena iz več lastniških korakov obdelave IOS, ki vključujejo kemično in encimsko hidrolizo za ločevanje PET in CELULOZE, nevtralno hidrolizo za depolimerizacijo PET, čiščenje rTA, kemično hidrolizo in čiščenje za ekstrakcijo 5-HMF/furfurala/LA.

V sklopu OpenLOOP projekta bomo izpopolnili tehnologijo, jo integrirali v industrijsko okolje – IOS-ov DEMO obrat, avtomatizirali postopke, da bi jih naredili varne in enostavne za uporabo, jo validirali, oblikovali korake procesa za zagotavljanje optimalne produktivnosti in jo pripravili za vstop na trg.

 • Trajanje: 01. 01. 2022. -31. 12. 2027
 • Nosilec: prof. dr. Aleksandra Lobnik
 • Sodelujoče RO: Inštitut “Jožef Stefan”, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakuletata, Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in information, IOS – Inštitut za okoljevarstvo in seznrje, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
 • Povezava na SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18938
 • Letak: Dizajn novih lastnosti (nano)materialov & aplikacij

 

 

 • Partnerji: IOS d.o.o. 

  Opis: Operacija tako zajema celovito transformacijo podjetja in konkretno odgovarja na vse izzive, ki jih digitalizacija prinaša. Ključni strateški cilji operacije »Digitalna transformacija podjetja IOS in vpliv digitalizacije na proizvodni proces podjetja« so: 

  • s pomočjo digitalizacije v center poslovanja postaviti vrednost za kupca; 

  • zagotoviti stalno izboljševanje kakovosti rešitev in storitev ter celotnega procesa poslovanja in vseh postopkov, kar bo podjetje doseglo s širokim ekosistemom poslovnih partnerjev z digitalizacijo, digitalnim poslovanjem in uvedbo digitalnih poslovnih modelov ter z doslednim izvajanjem sistema vodenja kakovosti; 

  • da procesi v digitalnem ekosistemu postanejo avtomatizirani in digitalni.

Omenjeno operacija se izvaja celovito (vseh 8 področij Digitalne preobrazbe), ob nenehnem usklajevanju mnenj z zunanjimi strokovnjaki, predvsem pa bomo upoštevali najnovejša spoznanja pri: 

  • razvoju digitalne kulture ( usmerjenost v kupce in pripravljenost na spremembe), 
  • načrtnem upravljanju izkušnje kupca, 
  • upravljanju izkušnje zaposlenih, 
  • digitalnih tehnologijah (kot so razumevanje podatkov o kupčevih navadah , avtomatsko odločanje podprto z umetno inteligenco…) 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)


Pogodbena vrednost sofinanciranja je 166.600,00 €.

Trajanje: 01.03.2021 – 30.09.2022

Plakat IOS P4D React EU

 

 • Partnerji: SFERA IT Storitve, d.o.o. (Prijavitelj; Renato PULKO)

  Opis: V predloženem RRI projektu predstavljamo razvoj senzorja za kontinuirano merjenje temperature, ki ima v tem trenutku wifi modul in ne omogoča zadovoljive miniaturizacije zaradi relativno velike baterije. Pomemben prispevek projekta bo torej tudi prilagoditev obstoječega temperaturnega senzorja in zamenjava wifi modula z manj energijsko potratnim načinom prenosa podatkov.          

  »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)

  Pogodbena vrednost sofinanciranja je 249.651,25 €.

  Trajanje: 1.2.2020 – 31.7.2021

 • Projekt: Global Mercury Observation Training Network In Support to the Minamata Convention (GMOS Train – ITN EU)
 • Opis projekta:

  The Marie Skłodowska-Curie Action “Global Mercury Observation and Training Network in Support to the Minamata Convention” is an international research project, coordinated by Prof. Milena Horvat from the Jožef Stefan Institute (JSI) and is financed under the funding line “excellent science” of the Horizon 2020 research and innovation programme of the European Commission. In this very competitive scheme the project received total score 100%. It includes 11 European project partners and participates with eminent research institutions, such as Harvard University and MIT, and other organisations, such as UN Environment, JRC Ispra and eminent NGOs.

  The overall objectives of the GMOS-Train network are:

  (1) to provide urgently needed training in Hg science within the context of the UNEP Minamata Convention, and

  (2) to fill key knowledge gaps in biogeochemical Hg cycling linking anthropogenic emissions and Hg in marine food webs.

  ESRs will be trained through a structured and comprehensive programme and will not only learn the theory but will gain first-hand lab experience. The partners engaged in the project will work closely together, with each of the partners supervising at least one research project. All ESRs will spend time not only at the hosting institution but also in one of the other partner universities/research centers/regulatory agencies/companies involved in GMOS Train project throughout Europe. Being trained in highly relevant research topics will enhance researchers career prospective and employability. The GMOS-Train aims to recruit outstanding and highly motivated ESRs to meet the ambitious goals of the project.

  All applications must be submitted by means of on-line application on the official GMOS-Train project website. Deadline for application is April 30th 2020.

  Please find details about the application process and modalities at www.gmos-train.eu.

  COORDINATING ORGANISATION: Jožef Stefan Institute on behalf of the GMOS-Train consortium

  RESEARCH FIELD: Environment and Health Science

  RESEARCH PROFILE: Early Stage Researcher (ESR)

  APPLICATION DEADLINE: 30 April 2020 23:00 – CET (Europe/Brussels)

  SELECTION COMPLETED: by 30 June 2020

  ESR SELECTED AND RECRUITED: by the deadline 30 September 2020

  EU RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME: H2020 / Marie Skłodowska-Curie Actions

  MARIE CURIE GRANT AGREEMENT NUMBER: 860497

  WORK LOCATION: Multiple locations
  (secondments to project partners)

  TYPE OF CONTRACT: Temporary

  JOB STATUS: Full-time, 36 Months

  INDICATIVE WORKING HOURS PER WEEK: 40

 • Partnerji:
  IOS d.o.o. (Prijavitelj; prof. dr. Aleksandra Lobnik)
 • Opis:V RRI projektu razvijamo antimikrobne nanokompozite, pri katerih so antimikrobni nanomateriali nanešeni na vlaknaste tekstilne substrate. Končni izdelek je pralna zaščitna Maska StaySafe z vmesnim antimikrobnim filtrnim slojem. Filtrni sloj nudi antimikrobno zaščito za uporabnika in se ga lahko enostavno vstavi in odstrani iz žepka pralne zaščitne maske pred postopkom pranja, s čimer se mu podaljša učinkovitost in življenjska doba.

  Naši novi antimikrobni vlaknasti filtri kot dodatni sloj v pralnih zaščitnih maskah rešujejo problem širjenja epidemije COVID-19 v smislu izboljšanja antimikrobnega delovanja pralnih mask in podaljšanega časa varne uporabe

  »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)

  Pogodbena vrednost celotnih stroškov: 269.982,50 €.

  Pogodbena vrednost upravičenih stroškov: 249.962,50 €.

  Pogodbena vrednost sofinanciranja: 199.970,00 €.

  Trajanje: 1.2.2020 – 31.8.2021

2019

 • Partnerji:
  Surovina d.o.o. (Prijavitelj; J. Fišer); IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o. (Partner; A. Lobnik); MESSER SLOVENIJA d.o.o.; MIKRO+POLO, d.o.o.; OMEGA d.o.o.; ROTO d.o.o.; SNAGA d.o.o.; TEKSTINA d.o.o.: EKTC Maribor, so.p.
 • Opis:
  Namen projekta POLY KROŽNOST je razvoj inovativnih tehnologij za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Fokusirali se bomo na odpadno embalažo naravnega izvora iz celuloze/ lignoceluloze in sintetično/plastično embalažo (PET, PA, PP, PE, XPE itd.). Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne plastične/naravne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov. Rezultat projekta se bo odražal v visoko kvalitetnih sekundarnih surovinah za uporabo v novih izdelkih, namenjenih domačemu in globalnemu trgu.»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« (www.eu-skladi.si)
  Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 2.800.486,22 EUR.
  Trajanje: 1.9.2019 – 31.5.2022


This project has received funding from the Eurostars-2 joint programme with co-funding from the European Union Horizon 2020 research and innovation programme.

 

 • Projekt:            E!113543 »Recikliranje težkih kovin iz odpadnih vod – HMRecycle«

  Partnerji: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. (Slovenija);  ROTO-GRAD d.o.o. (Hrvaška)

 • Opis projekta:
  S projektom HMRecycle se bo uvedel sistem recikliranja težkih kovin (HM) za čiščenje odpadne vode ali natančneje, nov membranski biološki reaktor (MBR) z inovativno nano predobdelavnim kartušo, ki bo vsebovala funkcionalizirane nanomateriale (FNM) kot adsorbent za težke kovine. Kasneje se lahko adsorbent ponovno uporabi, težke kovine pa se reciklirajo. Z optimizacijo funkcionaliziranih nanomaterialov (FNM) in inovativnim HMRecycling MBR sistemom se bodo lahko čistile ne le komunalne, temveč tudi izcedne / industrijske odpadne vode, kjer obstoječe čistilne naprave MBR niso učinkovite, očiščena voda pa se bo lahko ponovno uporabila. Sistem HMRecikliranje predstavlja popolno tržno novost, saj ima širšo uporabnost in uvaja nov tehnološki pristop pri recikliranju težkih kovin iz odpadnih voda.

  HMRecycling MBR sistem bo predstavljal nov, do 40% bolj učinkovit sistem čiščenja v primerjavi s klasičnim MBR-jem. Omogočal bo enostavno rešitev za čiščenje izcednih/ industrijskih odpadnih voda in ponovno uporabo ter recikliranje sekundarnih surovin iz takšnih odpadnih voda, za zmanjšanje obratovalnih stroškov in negativnih vplivov na okolje.  

  Operacija je delno sofinancirana iz sredstev EU in s strani MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

  Pogodbena vrednost projekta: 0,873 mio. €.
  Trajanje: 01.09.2019 – 31.08.2022.
  Vloga IOS d.o.o.: vodja projekta


Projekt »
KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO; KOC – KROŽNO GOSPODARSTVO« v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022.

 • Karatek opis projekta: Namen projekta je usposabljanje in izboljšanje prednostnih kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

  Cilj projekta je izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti; krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju; krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov; krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva; promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

  Vodja projekta: GZDBK in ŠGZ

  Naziv upravičenca: IOS, d.o.o.

  Kratek opis operacije: V okviru Projekta »KOMPETENČNI CENTER MREŽE ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO; KOC – KROŽNO GOSPODARSTVO« je planiranih 30 vključitev oz. 7 – 8 vključitev / leto v usposabljanja za prednostne kompetence na različnih področjih.

  Pogodbena vrednost operacije: 15.000 €.

  Trajanje: 30M  (Sept. 2019 – od datuma sklepa – do 31.maj 2022)

  Kontaktna oseba: prof. dr. Aleksandra Lobnik

  Operacija je delno financirana iz sredstev EU/ESS (Evropski socialni sklad), Javnega štipendijskega, razvojnskega, invalidskega

 

2018

 

 • Partnerji:
  IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o. (Slovenija); Sveriges Lantbruksuniversitet, Molecular Sciences (Švedska); Instituto de Nanosistemas-UNSAM Nanoarchitecture (Argentina); Institut Charles Gerhardt de Montpellier – UMR5253, Université de Montpellier (Francija); SiKEMIA (Francija)

 • Opis:
  Projekt MetRecycle prispeva k »Strateškemu implementacijskemu načrtu Evropskega partnerstva za inovacije« za recikliranje surovin z uporabo novih strateških in naprednih pristopov nanotehnologije za doseganje selektivnega in učinkovitega procesa recikliranja elementov redkih zemelj (REE), s poudarkom na težkih REE.REE so ključni sestavni del zelene energije in visokotehnološke industrije ter se v EU uvažajo pretežno iz Kitajske. Na trgu je še posebej pomembnih pet REE (neodim, evropij, terbij, disprozij in itrij),za katere se pričakuje, da bo povpraševanje naraslo do 30% do leta 2020. Trenutna raven recikliranja je še vedno zelo omejena (<1%). Projekt MetRecycle bo izrabljal posebne lastnosti REE za doseganje njihove višje učinkovitosti in selektivnosti recikliranja ter bo osredotočen na razvoj funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev kot novega pristopa k recikliranju REE iz vodnih raztopin (odpadne vode), ki nastanejo po tehnologijah predobdelave. Funkcionalizirane magnetne materiale se po končanem postopku recikliranja lahko enostavno odstrani iz vodnega medija s pomočjo zunanjega magnetnega polja ter se jih ponovno uporabi v naslednjem postopku itd.. Končna faza projekta je »scale-up« procesa sinteze novih funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev za uporabo v praksi v večjem merilu.MetRecycle krepi sodelovanje med visokotehnološkimi malimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami, ki obravnavajo tudi ukrepe za ozaveščanje državljanov. Pričakovani rezultati bodo zajemali področje raziskav in razvoja novih adsorpcijskih nanomaterialov za recikliranje ionov REE kovin, z namenom izboljšanja selektivnost REE in stopnje recikliranja, za doseganje trajnostne rasti, povečanja stopnje zbiranja e-odpadkov, izboljšanja zahtev po trajnostnem razvoju, in ponovni uporabi odpadkov kot sekundarnih surovin ter novih ukrepov za spremembe obstoječe zakonodaje z zagotavljanjem novih vzpodbud za recikliranje in ponovno uporabo.

 • Zahvala:
  Projekt »MetRecycle« se izvaja v okviru H2020,  sheme ERA-NET, sklada ERA-MIN2. Za sofinanciranje izvedbe projekta »MetRecycle« se zahvaljujemo ERA-MIN2, Evropski komisiji in nacionalnemu sofinancerju Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ), (http://www.mizs.gov.si/si/).

 • Pogodbena vrednost projekta je 0.78 mio. €.
 • Trajanje: 01.05.2018 – 30.04.2021.
 • Vloga IOS d.o.o.: vodja projekta
 
Scroll to Top