Podjetje

Iskanje okolju prijaznih in inovativnih rešitev za ustvarjanje višje kakovosti življenja.

Vizija – mejniki – cilji

O podjetju

IOS je bil ustanovljen decembra 2006 pod vodstvom prof. dr. Aleksandre Lobnik. Želja in vizija o združevanju znanosti in gospodarstva je privedla do povezovanja visoko izobraženih kadrov, ki so se podali na pot širjenja svojih znanj in iskanja novih, inovativnih rešitev na področju okoljevarstva, senzorjev, nanomaterialov in tekstila. Pot so vodila mnoga sodelovanja v raziskovalno-razvojnih projektih, tako v sklopu nacionalnih, kot tudi mednarodnih konzorcijskih sodelovanj. Skozi leta delovanja je podjetje širilo svoj kolektiv, višalo prihodke in ustvarilo lastno raziskovalno okolje, ki danes nudi še več možnosti za raziskave in tudi pogoje za lastno proizvodnjo. Štirje sodobno opremljeni laboratoriji se nahajajo v prostorih na sedežu podjetja, hkrati pa je v najemu tudi proizvodna dvorana, ki je potrebna za upravljanje z reaktorji, namenjenimi pridobivanju sekundarnih surovin iz zavrženega tekstila in plastike.

V zadnjih nekaj letih se je podjetje začelo bolj usmerjati k ustvarjanju končnih produktov, ki so jih raziskovalci v podjetju razvijali od samega začetka.

Glavno vodilo podjetja, ki je ostalo nespremenjeno od leta 2006 je: »Pridobivanje in razpolaganje z novimi znanji  in  njihova tržna aplikacija«.

Vizija in

poslanstvo

V naslednjih letih želimo podjetje usmeriti v prodajo inovativnih nišnih rešitev, ki smo jih do sedaj razvili in postati preopoznaven ponudnik v posameznih sektorjih na globalnem trgu. Nadaljevali bomo z iskanjem  okolju prijaznih inovativnih rešitev za ustvarjanje višje kakovosti življenja.

V podjetju se zavedamo odgovornosti posameznika v skrbi za okolje. Smo visoko motivirani in usmerjeni k inovacijam, ki pripomorejo k trajnostnim rešitvam.

Naši izdelki so odgovor na izzive s katerimi se srečuje današnja družba. S svojim delovanjem želimo ozaveščati širšo javnost o trajnostnem razvoju in okoljski naravnanosti.

Partnerstvo

Podjetje IOS je poslovni partner z močno motivacijo in predanostjo k povezovanju in ustvarjanju trajnostnih partnerstev in odnosov.

Prejete nagrade

Podjetje IOS d.o.o. je dobitnik srebrnega priznanja Najboljše Inovacije v Podravski regiji v letu 2021

Na podelitvi priznanj za najboljše inovacije Podravske regije 2021, ki jih organizira Štajerska Gospodarska zbornica je prispelo 18 inovacij, kjer je bilo vključenih več kot 80 inovatork in inovatorjev. Podjetje IOS d.o.o. je osvojil srebrno priznanje z izdelkom Water(R)euse, membranski biološki reakotr (MBR). Podelitev je potela v četrtek, 30.9. 2021

Prof. dr. Aleksandra Lobnik (mentorica) in dr. Aljoša Košak (somentor) sta bila nagrajena z »Saubermacherjevo okoljsko nagrado 2017

Na podelitvi Okoljskih nagrad, ki jih razpisuje podjetje Saubermacher, sta v sredo, 14. 11. 2017, Prof. dr. Aleksandra Lobnik (mentorica) in dr. Aljoša Košak (somentor) bila nagrajena z »Saubermacherjevo okoljsko nagrado 2017, za vodenje najboljšega magistrskega dela s področja varovanja okolja.Mateja Potočnik, študentki Tehniškega varstva okolja, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru je zasedla 1. mesto za magistrsko delo z naslovom ˝Priprava in karakterizacija novih adsorpcijskih materialov za odstranjevanje olj iz voda˝.

Nagrada »Najboljši inovator Podravja« v letu 2014

Zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice za inovacijo »Razvoj optičnega kemijskega senzorja za detekcijo organofosfatov« v letu 2014

Srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo produkta OptiSens – Optični kemijski senzor za detekcijo orgnofosfatov v letu 2014
Prof. dr. Aleksandra Lobnik (mentorica) in dr. Mojca Poberžnik (somentorica) sta prejeli »Saubermacherjevo okoljsko nagrado 2013« , ki je bila podeljena Kristini Pečovnik za najboljšo okoljsko diplomo v letu 2013

Za svoje raziskovalno delo je v letu 2012 prof. dr. Aleksandra Lobnik prejela nagrado Slovenske vojske, Centra za doktrino in razvoj.

Ekipa IOS

VODSTVO

prof. dr. Aleksandra Lobnik

Direktorica

Projekti

dr. Andreja Gutmaher

vodja projektov

PRODAJA IN MARKETING

Aleš Čuješ

Prodaja in trženje

Senzorika

Luka Popović, mag. inž. teh. var. okolja

Vodja senzorike

OKOLJEVARSTVO

dr. Mojca Poberžnik

Vodja R&R Okoljevarstvo

raZVOJ NOVIH IZDELKOV

Aljaž Klasinc, univ. dipl. inž. str.; dipl. ekon.

Vodja razvoja novih izdelkov

Scroll to Top