Članki

Izvirni znanstveni članek

RAČIČ KOZMUS, Aleksandra, ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, LOBNIK, Aleksandra, NOVAK, Nina, KLASINC, Aljaž, ZUPANČIČ, Gregor Drago. Anaerobic treatment to improve sludge recovery at a deinked fiber pulp and paper mill. Tappi journal, ISSN 0734-1415, Feb. 2016, vol. 15, no. 2, str. 127-137, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536809411], [JCRSNIPWoS do 2. 4. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 11. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17]
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT
točke: 13.67, št. avtorjev: 6

KOŠAK, Aljoša, LOBNIK, Aleksandra, BAUMAN, Maja. Adsorption of Mercury(II), Lead(II), Cadmium(II) and Zinc(II) from aqueous solutions using Mercapto-modified Silica particles. International journal of applied ceramic technology : Ceramic product development and commercialization, ISSN 1546-542X, Mar./Apr. 2015, vol. 12, iss. 2, str. 461-472. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijac.12180/abstract, doi: 10.1111/ijac.12180. [COBISS.SI-ID 17236758], [JCRSNIPWoS do 14. 4. 2019: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.67, Scopus do 28. 4. 2019: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 34.31, št. avtorjev: 3

VILTUŽNIK, Branka, LOBNIK, Aleksandra, KOŠAK, Aljoša. The removal of Hg(II) ions from aqueous solutions by using thiol-functionalized cobalt ferrite magnetic nanoparticles. Journal of sol-gel science and technology, ISSN 0928-0707, April 2015, vol. 74, iss. 1, str. 199-207, ilustr., doi: 10.1007/s10971-014-3596-x. [COBISS.SI-ID 18375958], [JCRSNIPWoS do 14. 4. 2019: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 28. 4. 2019: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.33]
kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 33.33, št. avtorjev: 3

Pregledni znanstveni članek

LAKIĆ, Marijana, KOŠAK, Aljoša, GUTMAHER, Andreja, LOBNIK, Aleksandra. Nanomateriali za uporabo v funkcionalnih tekstilijah = Nanomaterials for functional textiles. Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev, ISSN 0351-3386. [Tiskana izd.], 2014, vol. 57, no. 2, str. 139-152. [COBISS.SI-ID 17879062], [SNIPScopusdo 26. 11. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT
točke: 14.84, št. avtorjev: 4

SORŠAK, Eva, VOLMAJER VALH, Julija, KORENT UREK, Špela, LOBNIK, Aleksandra. Application of PAMAM dendrimers in optical sensing. Analyst, ISSN 0003-2654, 2015, vol. 140, iss. 4, str. 976-989. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/an/c4an00825a#!divAbstract, doi: 10.1039/C4AN00825A. [COBISS.SI-ID 18419222], [JCRSNIPWoSdo 13. 1. 2019: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 19, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.75, Scopusdo 29. 1. 2019: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 22, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.50]

kategorija: 1A1 (Z, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN
točke: 29.09, št. avtorjev: 4

36. VAJNHANDL, Simona, VOLMAJER VALH, Julija. The status of water reuse in European textile sector. Journal of environmental management, ISSN 0301-4797, 2014, vol. 141, str. 29-35. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479714001492, doi: 10.1016/j.jenvman.2014.03.014. [COBISS.SI-ID 17782550], [JCRSNIPScopus do 8. 5. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A1 (Z1, A’, A1/2); uvrstitev: SCI, SSCI, Scopus, MBP; tipologija ni verificirana
točke: 54.85, št. avtorjev: 1/2

37. KORENT UREK, Špela, FRANČIČ, Nina, TUREL, MatejkaLOBNIK, Aleksandra. Sensing Heavy Metals Using Mesoporous-Based Optical Chemical Sensors. Journal of Nanomaterials, ISSN 1687-4129, 2013, vol. 2013, art. no. 501320, str. 1-13. http://dx.doi.org/10.1155/2013/501320, doi: 10.1155/2013/501320. [COBISS.SI-ID 17425430], [JCR,SNIPWoS do 10. 2. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A2 (Z1, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICN
točke: 65.52, št. avtorjev: 3/4

38. LOBNIK, Aleksandra, LAKIĆ, Marijana, KOŠAK, AljošaTUREL, MatejkaKORENT UREK, ŠpelaGUTMAHER, Andreja. Uvod v nanomateriale za uporabo v tekstilijah = Introduction to nanomaterials for use in textiles. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2013, letn. 56, št. 2, str. 137-144, graf. prikazi. http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2013/06/Uvod-v-nanomateriale-za-uporabo-v-tekstilijah.pdf. [COBISS.SI-ID 16967958]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), MBP; tipologijo je verificiral OSICT
točke: 33.33, št. avtorjev: 5/6

39. BAUMAN, MajaPOBERŽNIK, MojcaLOBNIK, Aleksandra. Čiščenje tekstilnih odpadnih voda s postopkoma O[sub]3 in H[sub]2O[sub]2/O[sub]3 = Textile wastewater cleaning with O[sub]3 and H[sub]2O[sub]2/O[sub]3 process. Tekstilec, ISSN 0351-3386, 2009, letn. 52, št. 10/12, str. 284-305, ilustr. [COBISS.SI-ID 13939734], [Scopus do 31. 5. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
kategorija: 1A4 (Z1); uvrstitev: Scopus (d,h), MBP; tipologijo je verificiral OSICT
točke: 40, št. avtorjev: 3/3

Strokovni članek

LOBNIK, Aleksandra. Mednarodna konferenca NANOAPP Nanomaterials & Applications. Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev, ISSN 0351-3386. [Tiskana izd.], 2014, letn. 57, št. 3, str. 259, ilustr. [COBISS.SI-ID 18149142], [SNIP]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

ROŠ, Milenko, SUČIĆ, Boris. Kako do doatnih virov čiste vode?. Finance, ISSN 1318-1548, 2012, avgust, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 26107943]
kategorija: SU (S)
točke: 2.5, št. avtorjev: 1/2

Poljudni članek

LOBNIK, Aleksandra. NANOAPP 2017. IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije, ISSN 1854-3669. [Tiskana izd.], avg. 2017, letn. 12, št. 4, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 15622427]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

54. ZUPANČIČ, Gregor Drago. Energijski potenciali bioloških odpadkov. Okolje in odpadki, ISSN 1855-6183, februar 2009, let. 1, št. 1, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 4117530]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

Scroll to Top