Sens4FoodQ

Na trg smo dali optično kemijski senzor, ki je namenjen zaznavanju svežosti surovega neobdelanega  piščančjega mesa.

V okviru projekta »Sens4FoodQ« smo razvili novi personaliziran senzor za zaznavanje svežosti mesa (perutnine in rib). S pomočjo mobilne aplikacije MeatQ uporabnik na daljavo preverja svežino perutninskega mesa in sicer preko spremembe barve senzorskega receptorja iz rumene v modro. Aplikacija MeatQ uporabniku omogoča enostavno in pravočasno ugotovi ali je določeno živilo še primerno za uporabo ali ga je potrebno zavreči. Smisel aplikacije je racionalnejše ravnanje z živili in večja skrb za zdravje ljudi. 

Povpraševanje za nakup senzorja pošljite na email

Reverzibilen senzorski sistem

Personaliziran senzorski sistem

Optični kemijski senzor

Sens4FoodQ

Kupci svežega postreženega perutninskega mesa lahko od slej s pomočjo mobilne aplikacije MeatQ spremljajo svežost mesa. Senzor je nameščen v zaprti posodi s piščančjim mesom. Senzor preko internetne povezave, intervalno shranjuje meritve v podatkovno bazo na strežniku. Mobilna aplikacija MeatQ je nameščena v mobilnem telefonu uporabnika. Ta preko internetne povezave odčitava točno določene meritve glede na unikatno serijsko številko senzorja. Redno kontroliranje svežosti perutninskega mesa lahko izpostavi pomanjkljivosti, kot je nepravilno shranjevanje ali pa potrošnika na podlagi pozitivne ocene svežosti, vzpodbudi k uporabi izdelka kar posledično zmanjša količino odpadkov.

Navodila za uporabo:

  • Senzor vstavi v posodo z mesom
  • Na mobilnem telefonu naloži mobilno aplikacijo MeatQ in sledi navodilom aplikacije
  • Sprememba barve senzorskega receptorja je merilo uporabnosti mesa (glej barvno lestvico)
  • Senzor je uporaben do spremembe barve senzorskega receptorja v modro (pokvarjeno meso)

 

OPOZORILO:

  • Senzor je primeren za surovo, neobdelano piščančje meso in ribe
  • Senzor reagira tudi v bližini sira s plemenito plesnijo in cigaretnega dima
  • Senzor je reverzibilen in uporaben večkrat, dokler je začetna barva rumena. Ob nakupu senzorja dobite dodatne 3 senzorske receptorje, ki jih zamenjate, ko obstoječi senzorski receptor ni več reverzibilen v prvotno začetno rumeno barvo.
  • Rezultati meritev so izključno informativne narave.

SHRANJEVANJE: 
Rok uporabe senzorskega receptorja je 3 leta, če je senzor shranjen v temnem in zaprtem prostoru pri sobni temperaturi.

Scroll to Top