Okoljevarstvo

Delovanje MBR prilagodimo vsakemu potencialnemu kupcu, izvedemo individualen pristop glede na potrebe in načrtujemo optimizirano rešitev. Za vas izvedemo postavitev in zagon čistilne naprave, hkrati pa s čistilno napravo upravljamo in jo vzdržujemo tudi v prihodnje.

Na področju varstva okolja delujemo raziskovalno in v smeri vpeljave aplikativnih rešitev v industrijsko okolje.

Povezujemo se z raziskovalnimi institucijami in industrijskimi partnerji ter pomembnimi odločevalci in deležniki s področja. Gradimo individualne rešitve, katerih učinkovitost pred implemetacijo testiramo v laboratorijskem in polindustrijskem merilu, nato pa predlagamo in izvedemo rešitev v realnem okolju. Nudimo okoljski monitoring, tehnično podporo in preizkuse čiščenja vode na pilotnih napravah v laboratorijskem merilu.

Membranska fitracija

Enostavna in učinkovita.

Čista voda

Primerno za pripravo pitne in tehnološke vode

Nizki štroški

Obratovanja in vzdrževanja.

Upravljamo več pilotnih naprav za aerobno in anaerobno obdelavo ter membransko filtracijo (ultra, nano in RO) voda. Razvili smo membranski bioreaktor (MBR), testiramo učinkovitost oksidacijskih postopkov (ozoniranje, H2O2 / O3, TiO2 / O3, H2O2 / UV in ultrazvok), ki se uporabljajo za pripravo in/ali čiščenje različnih tipov voda (npr. pitne, kopalne, tehnološke, komunalne, industrijske odpadne vode ).

Izvajamo raziskave in analitiko različnih tipov voda, ki se vsebinsko vklapljajo v kompleksnejše projekte ali so namenjene načrtovanju čistilnih konceptov in naprav. Svetujemo na področju vode/čiščenja odpadnih voda in analize vode.

Nudimo svetovanje o pripravi tehnološke vode kot ogrevalnem ali hladilnem mediju.

Sodelujemo z izvajalci oskrbe s pitno vodo v skladu z notranjim nadzorom v okviru sistema HACCP. Opravljamo analitiko (mikrobioloških in fizikalno-kemijskih parametrov) in izvajamo izobraževanje s tega področju.

Pod lastno blagovno znamko WateReuse smo razvili mobilno-modularni membranski biološki reaktor (MBR), ki omogoča čiščenje in ponovno uporabo komunalne odpadne vode.

Koncept čiščenja vod Water4future pa omogoča kombiniranje različnih tehnoloških postopkov priprave in čiščenja tehnoloških in industrijskih odpadnih voda.

Akcija V skrbi za čisto pitno vodo, v sklopu katere lahko končni uporabniki individualno naročijo analize  pitne vode je namenjena končnim uporabnikom in testiranju kakovosti vode iz lastnega vodnjaka ali drugih vodnih virov.

Delo na EU (H2020) projektu RESYNTEX, začeto v juniju 2015, je končano v letu 2019. Najpomembnejši cilj je ustvariti nov koncept krožnega gospodarstva, ki vključuje dva industrijska sektorja, tekstilni ter kemični. Vpeljava predlaganega koncepta industrijske simbioze bo omogočila pridobivanje dragocenih sekundarnih surovin iz tekstilnih odpadkov in zmanjšala negativni vpliv procesov razgradnje na okolje. IOS je bil so-koordinator projekta, med drugim zadolžen tudi za končno obdelavo vseh nastalih tekočih in rednih odpadnih tokov tekstilnih materialov. V projektu je sodelovalo 20 partnerjev iz 10 EU držav, med njimi trije slovenski.

Reference

Messer Slovenija d.o.o., Slovenija • Kogal d.o.o., Slovenija • Aquasystems čistilna naprava Maribor, Slovenija • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – URI Soča, Slovenija • Energetika Maribor, Slovenija • Mariborski vodovod, Slovenija • CEROD Novo mesto, Slovenija • Odelo d.o.o., Slovenija • Paradajz d.o.o., Slovenija • Tekstina d.d., Slovenija • Energetika Celje, Slovenija

Scroll to Top