Podjetje

Iskanje okolju prijaznih in inovativnih rešitev za ustvarjanje višje kakovosti življenja.

Vizija - mejniki - cilji

O podjetju

IOS je bil ustanovljen decembra 2006 pod vodstvom prof. dr. Aleksandre Lobnik. Želja in vizija o združevanju znanosti in gospodarstva je privedla do povezovanja visoko izobraženih kadrov, ki so se podali na pot širjenja svojih znanj in iskanja novih, inovativnih rešitev na področju okoljevarstva, senzorjev, nanomaterialov in tekstila. Pot so vodila mnoga sodelovanja v raziskovalno-razvojnih projektih, tako v sklopu nacionalnih, kot tudi mednarodnih konzorcijskih sodelovanj. Skozi leta delovanja je podjetje širilo svoj kolektiv, višalo prihodke in ustvarilo lastno raziskovalno okolje, ki danes nudi še več možnosti za raziskave in tudi pogoje za lastno proizvodnjo. Štirje sodobno opremljeni laboratoriji se nahajajo v prostorih na sedežu podjetja, hkrati pa je v najemu tudi proizvodna dvorana, ki je potrebna za upravljanje z reaktorji, namenjenimi pridobivanju sekundarnih surovin iz zavrženega tekstila in plastike.

V zadnjih nekaj letih se je podjetje začelo bolj usmerjati k ustvarjanju končnih produktov, ki so jih raziskovalci v podjetju razvijali od samega začetka.

Glavno vodilo podjetja, ki je ostalo nespremenjeno od leta 2006 je: »Pridobivanje in razpolaganje z novimi znanji  in  njihova tržna aplikacija«.

Vizija in
poslanstvo

V naslednjih letih želimo podjetje usmeriti v prodajo inovativnih nišnih rešitev, ki smo jih do sedaj razvili in postati preopoznaven ponudnik v posameznih sektorjih na globalnem trgu. Nadaljevali bomo z iskanjem  okolju prijaznih inovativnih rešitev za ustvarjanje višje kakovosti življenja.

V podjetju se zavedamo odgovornosti posameznika v skrbi za okolje. Smo visoko motivirani in usmerjeni k inovacijam, ki pripomorejo k trajnostnim rešitvam.

Naši izdelki so odgovor na izzive s katerimi se srečuje današnja družba. S svojim delovanjem želimo ozaveščati širšo javnost o trajnostnem razvoju in okoljski naravnanosti.

 

Partnerstvo

Podjetje IOS je poslovni partner z močno motivacijo in predanostjo k povezovanju in ustvarjanju trajnostnih partnerstev in odnosov.

Prejete nagrade

Na podelitvi priznanj za najboljše inovacije Podravske regije 2021, ki jih organizira Štajerska Gospodarska zbornica je prispelo 18 inovacij, kjer je bilo vključenih več kot 80 inovatork in inovatorjev. Podjetje IOS d.o.o. je osvojil srebrno priznanje z izdelkom Water(R)euse, membranski biološki reakotr (MBR). Podelitev je potela v četrtek, 30.9. 2021

Na podelitvi Okoljskih nagrad, ki jih razpisuje podjetje Saubermacher, sta v sredo, 14. 11. 2017, Prof. dr. Aleksandra Lobnik (mentorica) in dr. Aljoša Košak (somentor) bila nagrajena z »Saubermacherjevo okoljsko nagrado 2017, za vodenje najboljšega magistrskega dela s področja varovanja okolja.Mateja Potočnik, študentki Tehniškega varstva okolja, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru je zasedla 1. mesto za magistrsko delo z naslovom ˝Priprava in karakterizacija novih adsorpcijskih materialov za odstranjevanje olj iz voda˝.

Ekipa IOS

VODSTVO

prof. dr. Aleksandra Lobnik

Direktorica

T: +386 2 333 56 64
M: +386 31 661 304
E: aleksandra.lobnik@ios.si

Luka Lobnik

Koordinator

T: +386 2 333 56 66
M: +386 41 715 104
E: luka.lobnik@ios.si

dr. Andreja Gutmaher

Projektni vodja

T: +386 2 333 56 69
M: +386 31 661 302
E:andreja.gutmaher@ios.si

Mateja Kitak, dipl. ekon.

Strokovna sodelavka

T: +386 2 333 56 66
E: mateja.kitak@ios.si

PRODAJA IN MARKETING

Aleš Čuješ

Prodaja in trženje

T: +386 2 333 56 61
M: +386 40 211 719
E: ales.cujes@ios.si

Tina Lobnik, mag. trž. kom.

Prodaja in trženje

T: +386 2 333 56 61
E: tina.lobnik@ios.si

SENZORJI

prof. dr. Aleksandra Lobnik

Vodja R&R Senzorji

T: +386 2 333 56 64
M: +386 31 661 304
E:aleksandra.lobnik@ios.si

Luka Popović, mag. inž. teh. var. okolja

Raziskovalec

T: +386 2 333 56 60
E: luka.popovic@ios.si

Vid Šumak, univ. dipl. bioteh.

Raziskovalec

T: +386 2 333 56 61
E: vid.sumak@ios.si

Goran Ambrožič, uni. dipl. org.

Raziskovalec

T: +386 2 333 56 60
M: +386 41 659 963
E: goran.ambrozic@ios.si

Edoardo Dona, mag.

RAZISKOVALEC

E:edoardo.dona@ios.s

OKOLJEVARSTVO

dr. Mojca Poberžnik

Vodja R&R Okoljevarstvo

T: +386 2 333 56 65
E:mojca.poberznik@ios.si

dr. Maja Bauman

Vodja Laboratorija in Izobraževanja

T: +386 2 333 56 63
E:maja.bauman@ios.si

Tara Bračko, mag. inž. teh. var. okolja

Raziskovalka

T: +386 2 333 56 61
E:tara.bracko@ios.si

Laura Galun, mag. inž. teh. var. okolja

Raziskovalka

T: +386 2 333 56 61
E: laura.galun@ios.si

Brane Fekonja

Tehnik za nadzor delovnih procesov

E: brane.fekonja@ios.si

NANOMATERIALI / NANOTEHNOLOGIJA

dr. Aljoša Košak

Vodja R&R Nanomateriali

T: +386 2 333 56 61
E: aljosa.kosak@ios.si

Sara Krajnc, mag. inž. teh. var. okolja

Raziskovalka

T: +386 2 333 56 61
E: sara.krajnc@ios.si

Allwin Mabes Raj, mag.

Raziskovalec, MSCA - ITN Fellow

M: +386 69 775 937
E: allwin.mabesraj@ios.si

raZVOJ NOVIH IZDELKOV

Aljaž Klasinc, univ. dipl. inž. str.; dipl. ekon.

Vodja razvoja novih izdelkov, Raziskovalec

T: +386 2 333 56 60
E: aljaz.klasinc@ios.si

Monika Mulec, mag. inž. kem. teh.

Raziskovalka

T: +386 2 333 56 60
E: monika.mulec@ios.si

dr. Ajra Hadela

Raziskovalka

T: +386 2 333 56 60
E: ajra.hadela@ios.si

Scroll to Top