Pilotna naprava - Resyntex

V sklopu projekta Resyntex smo leta 2019 na dislocirani lokaciji v Mariboru postavili DEMO pilotno napravo.

  • Odpadni tekstil in plastika lahko postaneta koristen vir za novo, sekundarno kemijsko surovino nefosilnega izvora.
  • Izboljševanje standardov za industrijsko simbiozo, priložnost za vzpostavitev novih verig vrednosti in poslovnih modelov v krožnem gospodarstvu.

Namenjena recikliranju

tekstilnih in plastičnih odpadkov

Optimizacija procesov

recikliranja tekstilnih odpadkov (bombaža, volne, PET, PA ter njihovih mešanic)

V sklopu projekta Resyntex smo leta 2019 na dislocirani lokaciji v Mariboru postavili DEMO pilotno napravo.
Naprava omogoča preseganje velikosti laboratorijskega okolja in optimizacijo procesov recikliranja tekstilnih odpadkov (bombaža, volne, PET, PA ter njihovih mešanic). Procese nadgrajujemo za recikliranje ostalih polimernih odpadkov, npr. plastične in papirne embalaže. Medtem ko je depolimerizacija PET plastičnih in tekstilnih odpadkov že zrela za vstop na trg, je recikliranje celuloznih in PA odpadkov še vedno v fazi optimizacije.
Demo pilotna naprava je namenjena recikliranju tekstilnih in plastičnih odpadkov. Sestavljata jo dva visokotlačna / visoko-temperaturna reaktorja ter bioreaktor za encimatsko razgradnjo, ekstrudor in pripadajoča periferna oprema, kamor sodi dozirni sistem za kemikalije, tračna stiskalnica, vakuumska filtrska stiskalnica itd.

Scroll to Top